ïîëîوèٍهëüيûé ٌàéٍ
ٌٍàٍüè ïî لهçîïàٌيîٌٍè, يîâûه َےçâèىîٌٍè, يîâûه ٍèïû ‎êٌïëîèٍîâ, ‎êٌïëîèٍû, exploits, security articles, security, يîâîٌٍè â ٌôهًه لهçîïàٌيîٌٍè, َےçâèىîٌٍè â CMS, َےçâèىîٌٍè â دت, َےçâèىîٌٍè â Linux, َےçâèىîٌٍè